Spółki

Rejestracja spółek

Nasi prawnicy świadczą profesjonalną pomoc w zakresie rejestracji podmiotów prawa handlowego zarówno spółek osobowych (spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie i komandytowo-akcyjne) jak i kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne) – począwszy od:

1. przeprowadzenia wywiadu z przyszłymi wspólnikami,
2. pomoc w wyborze optymalnej formy spółki (adekwatnej do rozmiarów planowanej działalności, posiadanego kapitału i założeń rozwoju spółki),
3. przygotowania projektu umowy spółki i negocjacji jej postanowień,
4. przygotowania opinii w zakresie skutków podatkowych związanych z rejestracją spółki,
5. reprezentowania w postępowaniu rejestrowym.

Dzięki stałej współpracy z położoną w Łodzi Kancelarią Notarialną i doświadczeniu w prowadzeniu postępowań o rejestrację spółek, zapewniamy krótkie terminy realizacji zlecenia.

 

Obsługa prawna spółek

Zapewniamy ponadto bieżącą obsługę prawną spółek – w szczególności w zakresie opiniowania i przygotowywania umów oraz problemów prawnych pojawiających się w toku działalności, posiedzeń rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zebrań akcjonariuszy.

 

Pomoc prawna przy nabyciu lub zbyciu spółki/udziałów

Nasza kancelaria pomaga naszym Klientom – wspólnikom spółek handlowych lub potencjalnym inwestorom przy negocjacjach dotyczących zawierania umów zbycia udziałów lub ogółu praw i obowiązków wspólników w spółkach handlowych, zapewniając kompleksowe doradztwo w tym zakresie, w szczególności w zakresie:

1. warunków transakcji – najkorzystniejszych dla naszego Klienta,
2. skutków podatkowych zbycia udziałów i pomocy w zoptymalizowaniu opodatkowania takich transakcji,
3. ustalania zasad zakazu konkurencji.

Nasi prawnicy pomogli już naszym Klientom w zawarciu transakcji o łącznej kwocie przekraczającej 50 mln zł.

 

Sprawy z zakresu prawa spółek

Świadczymy pomoc prawną w zakresie:

1. zmian w umowach spółek,
2. a także w zakresie likwidacji,
3. podziałów i przekształceń spółek.

Ponadto reprezentujemy Klientów m.in. w sprawach:

1. o unieważnienie uchwał,
2. przymusowego zbycia udziałów
3. oraz członków organów spółek w procesach dotyczących ich odpowiedzialności za działania w imieniu spółki.

Poza spółkami prawa handlowego Kancelaria pomaga w tworzeniu i doradztwie w zakresie działalności prowadzonej przez fundacje oraz stowarzyszenia. Wspieramy naszych Klientów w dostosowaniu statutów do wymogów uprawniających do uzyskania przymiotu organizacji pożytku publicznego.

Zapraszamy do współpracy.

 

Spółki i fundacje zarejestrowane lub przekształcane przez naszych prawników lub reprezentowane w postępowaniu rejestrowym:

AGAPE Sp. z o.o.
Agape Studio Sp. z o.o.
AGATKA Kosińscy Raducka s.c.
ANORDICA Sp. z o.o.
BIOPROJECT Sp. z o.o.
Biura Ochrony Mienia TEZET Sp. z o.o.
Biuro Ochrony Mienia Tezet Sp. z o.o.
BKD MARKET Sp. z o.o.
BORO TRAILERS Sp. z o.o.
Centrum Biznesu Sp.  z o.o.
Centrum Inwestycji i Finansów Sp. z o.o.
CMS Complete Medical Solutions Sp. z o.o.
DENEB Sp. z o.o.
ERKA Nieruchomości Sp. z o.o.
Euro Invest Group Marcin Zdziechowski i Tomasz Skalski Sp.j.
FH AGNES & SAYED Sp. z o.o.
Fundacja Pomocy Dzieciom „GAJA”
GALLABUD Lewandowscy Sp.j.
GRADATIM Fundacja na rzecz Pokrzywdzonych w Wypadkach przy Pracy
INIURIA Sp. z o.o.
JULIA KAPI Skowrońska Kędra Mucha s.c.
KHATTAB TRADES Sp. z o.o.
MC FLASH Studio s.c.
Kancelaria Mikuccy Sp.p.
MONTEMO Sp. z o.o.
MS MODA Iwona Pukownick Sp.j.
PM TRUCK SERVICE Sp.j.
POL AGRO PELLET Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego S.A.
Przedsiębiorstwo Montażowe AMONTEX Sp. z o.o.
RAMZI Sp. z o.o.
Rawent Stal Sp. z o.o.
RED STAR FOOD SERVICE Sp. z o.o.
ROŻEK Dariusz Ługowoj, Danuta Tomaszewska Sp.j.
SIGA J.A. s.c.
SPUH „BIP” Barbara i Piotr Masłowscy s.c.
Wytwórnia Konstrukcji Stalowych VIAMONTEX Sp. z o.o.
Zakład Włókienniczy – FARBOLUX – Biliński – Spółka jawna
Zakład Włókienniczy FARBOLUX Sp. z o.o.