Odpowiedzialność solidarna inwestora

1.094.778,72 zł od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla naszego Klienta – w ramach odpowiedzialności solidarnej inwestora

za roboty budowlane wykonane na budowie autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia – w ramach solidarnej odpowiedzialności Inwestora (GDDKiA) za zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty. Nasz Klient wykonywał roboty budowlane dla jednego z podwykonawców konsorcjum (generalnego wykonawcy), którego liderem była Hydrobudowa Polska S.A. (obecnie w w upadłości likwidacyjnej).

Na etapie wykonywania robót budowlanych zarówno generalny wykonawca, jak i GDDKiA kilkukrotnie odmawiała naszemu Klientowi uznania naszego Klienta jako podwykonawcę na powołanej budowie. Po czteromiesięcznych negocjacjach, wskutek działań naszych prawników i stosownej argumentacji, GDDKiA uznała swą odpowiedzialność i zapłaciła dobrowolnie na rzecz naszego Klienta kwotę 1.094.778,72 zł.

 

577.602,92 zł od Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. dla naszego Klienta

za roboty budowlane wykonane na stadionie narodowym dla konsorcjum wykonawców w składzie PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH oraz Alpine Construction Polska Sp. z o.o. – w ramach solidarnej odpowiedzialności Inwestora. Wskutek działań naszych prawników doprowadzono do zawarcia z NCS porozumienia i dobrowolnej zapłaty na rzecz naszego Klienta kwoty 577.602,92 zł.

 

62.340,98 złotych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla naszego Klienta – w ramach odpowiedzialności solidarnej inwestora

Klient Kancelarii wykonywał (jako podwykonawca) roboty budowlane w ramach kontraktu na budowę Autostrady A1. Z powodu ogłoszenia upadłości likwidacyjnej POLDIM SA (generalny wykonawca robót) Klient nie uzyskał wynagrodzenia za wykonane prace, należnego mu w kwocie ponad 70.000 złotych. Kancelaria na podstawie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych zgłosiła przysługujące Klientowi należności do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jednocześnie Kancelaria we wniosku o przywrócenie terminu do zgłoszenia należności wykazała, że na skutek niepoinformowania Klienta przez GDDKiA o terminie, w jakim możliwe jest składanie wniosków na podstawie powołanej ustawy, Klient bez swojej winy przekroczył powołany termin. Dzięki staraniom prawników Kancelarii, GDDKiA przyjęła zgłoszenie roszczeń złożone po terminie i rozpoczęła jego weryfikację. Do dnia dzisiejszego roszczenia Klienta zostały już częściowo rozpatrzone i GDDKiA wypłaciło na jego rzecz kwotę 30.796,05 zł i 31.544,93 zł.