Kaucje gwarancyjne

130.573,88 zł od Inwestora dla naszego Klienta tytułem zwrotu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej

Nasz Klient zawarł kontrakt na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z którym 5% wartości kontraktu zostało zatrzymane przez Inwestora – na poczet ewentualnych kosztów napraw gwarancyjnych. Wskutek działań naszych prawników wynegocjowano z Inwestorem zamiany gotówkowej kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie w postaci weksla in blanco i zwolnienie zatrzymanej przez Inwestora kwoty 130.573,88 zł