• Odpowiedzialność solidarna inwestora

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Kaucje gwarancyjne

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Odszkodowania

  • Kary umowne

  • Śmierć osoby bliskiej

  • Odszkodowania

 
 

Aktualności

21.11.2016

PBO S.A. - siódmy przetarg dla nieruchomości upadłego położonych w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 4. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 12 stycznia 2017 roku do godziny 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) na adres: Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, z czytelnym nadpisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości PBO S.A. w upadłości likwidacyjnej” Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski w dniu: 13 stycznia 2017 roku godz. 14:00, sala XIII.

 

14/10/2016

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant radcowski lub aplikant adwokacki - do biura w Łodzi – oferta skierowana do aplikantów I roku (nabór wrześniowy z 2016 roku). Miejsce pracy: biuro kancelarii w Łodzi przy ul. Narutowicza 45 oraz teren apelacji łódzkiej.

O kancelarii

Kancelaria świadczy usługi m.in. dla przedsiębiorców z branż: ubezpieczeniowej, budowlanej, transportowej i meblarskiej. Zespół Kancelarii tworzą: radcowie prawni, adwokaci, syndycy oraz aplikanci radcowscy i adwokaccy.