• Odpowiedzialność solidarna inwestora

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Kaucje gwarancyjne

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Zapłata za roboty budowlane

  • Odszkodowania

  • Kary umowne

  • Śmierć osoby bliskiej

  • Odszkodowania

 
 

Aktualności

14/07/2016

Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska Radców Prawnych w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: aplikant radcowski oraz aplikant adwokacki - do biura w Łodzi oraz do biura we Wrocławiu – oferta skierowana do aplikantów II roku (nabór z 2014 roku). Miejsce pracy: biuro kancelarii w Łodzi przy ul. Narutowicza 45 lok. 4 (1 oferta) oraz biuro kancelarii we Wrocławiu przy ul. Lelewela 15 (1 oferta) oraz odpowiednio teren apelacji łódzkiej i wrocławskiej.

 

28.05.2016

VII przetarg na zbycie przedsiębiorstwa DAKRI Sp. z o.o. wyznaczony. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 110A.

O kancelarii

Kancelaria świadczy usługi m.in. dla przedsiębiorców z branż: ubezpieczeniowej, budowlanej, transportowej i meblarskiej. Zespół Kancelarii tworzą: radcowie prawni, adwokaci, syndycy oraz aplikanci radcowscy i adwokaccy.